skmelayuraya.zoom-a.com


SEKOLAH KEBANGSAAN MELAYU RAYA
85000 SEGAMAT, JOHOR, MALAYSIA
Tel/Fax: 07-9435198
e-mel : skmelayuraya@zoom-a.com
PPDHL Ranking System For Malaysia School's Sites and PortalsRanking Web PendidikanEducation Topsites ListFree Ranking System For Malaysian School's Sites and Portals
kemaskini: 10.5.2009 11:06 PM
skmelayuraya
pengenalan
pautan
banksoalan
info
upsr
panorama
panduan
pelawat
sukan
waktusolat
e-gerakguru
foto

  JAWATANKUASA INDUK HEM

 

Pengerusi : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

 (Guru Besar)

N. Pengerusi : Pn. Salamiah Binti Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

Setiausaha : Pn. Maimunah Binti Yussof

 (Guru Kelab Bimbingan dan Kaunseling)

 

AJK :Pn. Hjh. Zaleha Binti Arifin  (GPK Pentadbiran)

 :Pn. Habsah Binti Husin (GPK Kokurikulum)

 :En. Johari bin Marsan (Ketua Unit Disiplin)

  :Pn. Siti Nor Saliza Binti Zakaria   (Ketua Kantin)

 :En. Zailan Bin Deraman  (Ketua Unit 3K)

 :Pn. Hjh. Hapipah Binti Budi (KetuaUnit Bantuan & Kebajikan)

 :En. Zabridin Bin Abd. Karem (Penyelaras SMM/BMM )

 :Cik Siti Aminah Binti A. Rahim (Ketua Unit RIMUP)

  :Pn. Maimunah Binti Yussof (Bimbingan & Kaunseling )

 :Cik Noor Syazreena Binti Uyup (Ketua Unit Pendaftaran)

 

 

 

 

 

JAWATANKUASA DISIPLIN

 

Pengerusi : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

 (Guru Besar)

N. Pengerusi : Pn. Salamiah Binti Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

Setiausaha : En.Johari Bin Marsan

 (Ketua Unit Disiplin)

AJK Akljlkjkkkkkkkk : Pn. Siti Nor Radziah Binti Abu Bakar

 (Ketua Unit pengawas)

 : En. Rosli Bin Marjin

 (SSDM & LDM)

 : Pn. Maimunah Binti Yussof

 (Guru Bimbingan dan Kaunseling)

 : Pn. Siti Huzaimah Binti Masirun

 ( Penyelaras Bina Insan)

 : Semua Guru Kelas

 

 

Bidang Tugas :

1. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas.

 

2. Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing-masing.

 

3. Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid-murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu.

 

4. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar.

 

5. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan, jika difikirkan perlu

 

6. Menggubal undang-undang disiplin sekolah.

7. Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap- tiap orang murid sekolah ini.

 8. Menghantar Laporan SSDM setiap bulan pada atau sebelum 5 haribulan ke

 PPD Segamat. 

 9. Laporan G1 dan G2 – rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD

 10.Laporan LDM – Tindakan Guru Kelas – Murid Tukar

 

 

JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KECERIAAN KESIHATAN & KESELAMATAN)

 

Pengerusi :Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

 (Guru Besar)

N/Pengerusi :Pn. Salamiah Binti Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

Setiausaha :En. Mohd. Zailan Bin Deraman

 (Penyelaras 3K )

AJK :Pn. Hjh. Zaleha Binti Arifin  (Guru Penolong Kanan 1)

 :Pn. Habsah Binti Husin (GPK Kokurikulum)

 :En. Rosli Bin Marjin (Ketua Unit Keceriaan)

 :Cik Siti Aminah Binti A. Rahim (Ketua Unit Kesihatan)

 : Pn.Habshab Binti Hasbullah  ( Ketua Unit Keselamatan)

 :Pn. Nor Azniwati Binti Zakaria  (Ketua Unit RMT)

 :Pn. Nor Saliza Binti Zakaria  (Ketua Unit Kantin)

 : Puan Maimunah Binti Yussof (Guru Bimbingan & Kaunseling)

 :Wakil Klinik Kesihatan   (Dr. Zahara )

 :Wakil Klinik Pergigian (Dr. Norjehan Bt. Latib )

 :Wakil PIBG (En. Ab. Razak Bin Ab. Rahman)

Bidang Tugas :

1. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan – melalui pemerhatian, maklumbalas komuniti (sekolah/setempat), data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan.

 

2. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan – merancang pelan tindakan, memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tentang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut.

 

3. Membuat pemantauan dan penilaian – mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan.

 

4. Menyediakan laporan – gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana-mana pihak yang memerlukan.

 

 

  

 JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN

 

Pengerusi : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

 (Guru Besar)

N. Pengerusi : Pn. Salamiah Binti Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

Setiausaha  : En. Rosli Bin Marjin

 (Guru Unit Keceriaan)

AJK : Pn. Hjh. Zaleha Binti Arifin

 (Guru Penolong Kanan 1)

 : Pn. Habsah Binti Husin

 (Guru Penolong Kanan Koko)

 : Guru Kelas

 : Pekerja

 

Bidang Tugas :

 

1. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan

 keceriaan sekolah dari semasa ke semasa.

2. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah.

3. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :-

· Kempen kebersihan

· Pertandingan Kebersihan kelas

· Ceramah kebersihan

· Pertandingan poster kebersihan

· Pertandingan mengarang essei kebersihan

· Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah

· Lawatan ke sekolah lain

· Budaya pagi seperti mengutip sampah

· Laporan dan program Aedes

4. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan agensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah.

5. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja kebersihan.

6. Menyusun pelan tindakan kebersihan, jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa.

7. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang.

8. Menyediakan dan mendapatkan keperluan-keperluan bahan dan tenaga mahir.

9. Menyediakan anggaran perbelanjaan.

10. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan.

11. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar.

12. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain.

13. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik.

 

 

 JAWATANKUASA KESIHATAN

 

Pengerusi  : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

  (Guru Besar)

N. Pengerusi  : Pn. Salamiah Binti Amat

  (Guru Penolong Kanan HEM)

Setiausaha  : Cik Siti Aminah Binti A. Rahim

  (Guru Unit Kesihatan)

AJK  : Cik Murnirah Binti Jamaludin

 (Ketua Panitia PJK)

  : Semua Guru PJK

  : Pn. Maimunah Binti Yussof

 (Guru Bimbingan dan Kaunseling)

 

Bidang Tugas :

 

1. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin.

 

2. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan.

 

3. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay).

 

4. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas.

 

5. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas.

 

6. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan.

 

7. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah, pameran, tayangan dan lain-lain.

 

8. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan.

 

 

 

 

 

 

 JAWATANKUASA KESELAMATAN

 

Pengerusi : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

 (Guru Besar)

N. Pengerusi : Pn. Salamiah Bin Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

 : Pn. Hjh. Zaleha Binti Arifin

 (Guru Penolong Kanan 1)

Setiausaha : Pn. Habsah Binti Hasbullah

 (Ketua Unit Keselamatan)

AJK : Pn. Habsah Binti Hussin

(Guru Penolong Kanan KoKurikulum)

: En.Johari Bin Marsan

 (Guru Disiplin)

 : Pengawal Keselamatan ( En. Ibrahim Bin Abdullah)

 : JKKK 

 : Wakil PIBG ( Pn. Fosiah Binti Md. Yassin)

 : Wakil Polis / Bomba (SJN. Abd. Rahman Bin Mohamad)

 

Bidang Tugas :

1. Membaca, memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian, Jabatan dan PPD.

2. Merancang Program keselamatan sekolah seperti :-

3. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik.

4. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans.

5. Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan berfungsi.

6. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat.

7. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah.

8. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah.

9. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar.

10. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas.

11. Merancang dan melaksanakan program keselamatan.

12. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun.

13. Mempastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar.

14. Meletakkan tanda amaran ‘BAHAYA’ di tempat-tempat yang merbahaya.

15. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah.

16. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan.

 

  

 JAWATANKUASA KANTIN

 

Pengerusi : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

 (Guru Besar)

N. Pengerusi : Pn. Salamiah Binti Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

Setiausaha : Pn. Nor Saliza Binti Zakaria

 (Ketua Unit Kantin)

AJK : Pn. Azniwati Binti Zakaria

 ( Penyelaras / Guru RMT)

  : Pn. Shazreena Binti Uyob

 ( Guru Kelas Pra / Pendaftaran)

 : Wakil PIBG

 ( En. Ab. Razak Bin Ab. Rahman)

 : Wakil Murid

 ( Ketua kelas Tahun 1 – 6

 

 

 

Bidang Tugas :

1. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan.

2. Mempastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.

3. Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat-syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan.

4. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard), makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya.

5. Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.

6. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih, kemas dan ceria.

7. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah.

8. Mempastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi

9. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron, tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.

10. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup.

11. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan.

12. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.

13. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi, selamat dan sesuai.

14. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin.

15. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2)

16. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa.

17. Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra.

 

 

 JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT

 

Pengerusi : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

 (Guru Besar)

N. Pengerusi : Pn. Salamiah Binti Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

Setiausaha : En. Zailan Bin Deraman

 (Ketua Unit SPBT)

AJK : En.Rosli Bin Marjin

 : Penyelaras Tahun / Kelas

  Pn. Zaireen Binti Sulaiman  - Tahun 1

 Pn. Siti Nor Radziah Binti A. Bakar - Tahun 2

 Pn. Nasibah Binti Misman  -  Tahun 3

 Pn. Nor Saliza Binti Zakaria  - Tahun 4

  Pn. Maimunah Binti Yussof  - Tahun 5

 Pn.Habshah Binti Hasbulah  - Tahun 6

 

Bidang Tugas :

1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks :

o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun.

o Pembahagian tugas pagi / petang.

o Taklimat untuk guru kelas.

o Pembahagian tugas pentadbiran :

o Buku Stok (ikut tahun)

o Pengedaran / pengumpulan

o Buku rosak / hilang

o Menubuhkan ‘Pasukan Petugas’ SPBT (pelajar).

 

2. Borang permohonan SPBT :

o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar.

o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru

 SPBT.

 

3. Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar-pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa.

4. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas.

 

 

 

 

5. Membuat pesanan buku :

· Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks.

· Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu).

· Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.

· Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.

 

6. Pengedaran :

· Mengedarkan mengikut tahun.

· Menentukan tarikh pengedaran.

· Mengesan kelancaran pengedaran

· Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah.

· Mengedarkan buku kepada pelajar-pelajar yang baru masuk.

· Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar.

· Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak.

· Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT  borang G mengikut jadual.

 

7. Pengurusan Rekod dan Dokumen :

· Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis.

· Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun).

· Senarai tugas guru – pengedaran / pengumpulan.

· Menyimpan rekod, hapuskira, rosak dan hilang.

 

8. Pengurusan Keselamatan Buku

· Memastikan ada Bilik SPBT

·  Mengurus bilik SPBT.

·  Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT.

·  Peraturan mengedarkan ke sekolah lain.

·  Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik.

·  Pengurusan pemulangan Buku Teks.

· Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun.

· Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun.

· Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan.

§ Peratus rosak / hilang.

§ Guru bertugas.

§ Hapus kira.

§ Kekurangan / lebihan.

 

9. Pengurusan Stok dan Inventori

· Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran.

· Menyimpan invois, bil dan pengesahannya.

· Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur  

 dan selamat.

· Mengemaskini inventori SPBT.

· Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD.

 

 

10. Cadangan Buku Bacaan Tambahan

· Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran.

· Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan.

· Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM.

 

11. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan).

 

12. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya.

 

13.  Menerima dengan teliti buku-buku SPBT dari pembekal.

 

14.  Memproses borang SPBT.

 

15.  Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas.

 

16.  Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT.

 

17.  Merancang proses menghapuskira buku SPBT.

 

18.  Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok

 

19.  Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT.

 

 

 

 JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN

 

Pengerusi : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

 (Guru Besar)

N. Pengerusi : Pn. Salamiah Binti Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

Setiausaha : Pn. Hjh Hapipah Binti Budi  

 (Ketua Unit Bantuan dan Kebajikan)   

AJK : Pn. Azniwati Binti Zakaria   ( Unit RMT / PSS)

 : En. Zailan Bin Deraman ( Unit SPBT)

 Pn. Murnirah Binti Jamaludin ( Unit SBT)

 : Pn.Maimunah Binti Yussof (KWAPM)

 : En. Rosli Bin Marjin ( Bantuan Pakaian Unit Beruniform)

 : Cik Siti Aminah Binti A. Rahim ( Bantuan MAIJ)

 : Pn. Siti Nor Radziah Binti A. Bakar ( Bantuan Anak Yatim)

 : Penyelaras Tahun

  Pn. Zaireen Binti Sulaiman  - Tahun 1

 Pn. Siti Nor Radziah Binti A. Bakar  - Tahun 2

 Pn. Nasibah Binti Misman -  Tahun 3

 Pn. Nor Saliza Binti Zakaria  - Tahun 4

 Pn. Maimunah Binti Yussof - Tahun 5

 Pn. Habshah Binti Hasbullah - Tahun 6

  : AJK PIBG

Bidang Tugas :

1. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti  

 :-

· Pelajar miskin

· Kemalangan

· Rawatan berterusan (penyakit kronik)

· Kematian

· Kecemasan / bencana

2. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan.

3. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan.

4. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar.

5. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar.

6. Bertanggungjawab kepada Guru Besar.

7. Mengurus dan mempromosikan kebaikan menyimpan agar murid-murid lebih berminat untuk menabung.

8. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya.

9. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna.

10. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan.

 

 

 

 J/KUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) / PROJEK SUSU (PSS)

 

Pengerusi :Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

 (Guru Besar)

N. Pengerusi :Pn Salamiah Binti Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

Setiausaha :Pn. Azniwzti Binti Zakaria

 (Guru Unit RMT/PS)

AJK :Cik Siti Aminah Binti A. Rahim  ( GURU AGAMA)

 :Cik Murnirah Binti jamaludin ( GURU PEND.JASMANI)

 :Pn.Maimunah Binti Yusof   ( GURU B & K )

 :En. Zbridin Bin Abd. Karem  ( GURU SMM )

 :Pn. Rozsilawati Binti Sulaiman  (PEMBANTU TADBIR- 

 KEWANGAN)

 :Guru bertugas harian

 

Bidang Tugas :

1. Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid-murid yang terlibat.

 

2. Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid.

 

3. Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah.

 

4. Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar.

 

5. Menerima serta mengagihkan susu kepada guru-guru kelas.

 

6. Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma.

 

7. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS).

 

 

 

  

  

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi : Pn. Hjh. Napsish Binti Tahir

 (Guru Besar)

N. Pengerusi : Pn. Salamiah Binti Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

Setiausaha : Pn. Maimunah Binti Yussof

 (Ketua Unit Bimbingan dan Kaunseling)

 : En. Johari Bin Marsan

 : Cik Siti Huzaimah Binti Masiron

 : Penyelaras Tahun

  ( Guru Kelas Tahun 1 -6)

Bidang Tugas :

1. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu :

· Bimbingan Pelajar

· Bimbingan Kerjaya

· Bimbingan Sosial

· Bimbingan Sahsiah

· Bimbingan Psikologi

· Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS

2. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah.

3. Mengelolakan program orientasi.

4. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan.

5. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas, temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK).

6. Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat

7. Menjalankan soal –selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling).

8. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi, minat dan sahsiah pelajar.

9. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi).

10. Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS

 

 

 

 

 

 

 

 

JAWATANKUASA RIMUP DAN PENDAFTARAN

Pengerusi : Pn. Hjh. Napsish Binti Tahir

 (Guru Besar)

N. Pengerusi : Pn. Salamiah Binti Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

Setiausaha : Cik Siti Aminah Binti A. Rahim

 ( Penyelaras RIMUP)

N. S/U : Pn. Noor Shazreena Binti Uyob 

 (Ketua Unit Pendaftaran)

AJK : Semua Guru Kela

 ( Kelas Pra – Tahun 6)

 

Bidang Tugas :

1. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan.

 

2. RMUF – Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun.

 

3. Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya:

· Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat, para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama.

· Mengwujudkan sikap kerjasama, tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang.

· Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah.

· Berkongsi kemudahan, peralatan, tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JAWATANKUASA BINA INSAN

 

Pengerusi  :Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

  (Guru Besar)

N. Pengerusi 1 :Pn. Salamiah Binti Amat

  (Guru Penolong Kanan HEM)

N.Pengerusi 2 :Pn. Hjh. Zaleha Binti Arifin 

  (Guru Penolong Kanan 1)

Setiausaha :Pn. Nor Saliza Binti Zakaria

 (Ketua Panitia Pendidikan Islam)

AJK  :Semua Guru Pendidikan Islam Dan j QAF

   :Pn. Maimunah Binti Yussof

  (Guru Bimbingan dan Kaunseling)

 :En. Johari Bin Marsan

  (Ketua Unit Displin)

  :Semua Ketua Unit HEM

 

Bidang Tugas :

  Merancang program Bina Insan untuk semua warga sekolah.

 

1. Melaksana program Nadwah Islamiah.

 

2. Mengadakan sambutan Hari Kebesaran Islam.

 

3. Mengadakan Program Penghayatan Sepanjang Bulan Ramadhan.

 

4. Merancang dan menyelenggara surau sekolah.

 

5. Menyediakan jadual waktu beribadah secara berjemaah di surau.

 

6. Menyelaras program Nadwah Islamiah yang dianjurkan oleh agensi luar.

 

7. Merancang dan menyelia perjalanan Kelas KAFA.

 

  Who links to my website?

Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: